login
HJEM
Hvad er Kulturelt Samråd
Baggrund
Lidt historie om hvem, hvad og hvornår og ikke mindst hvorfor...
Formål
Formålet med Kulturelt Samråd er at samle og repræsentere alle foreninger med et kulturelt sigte i Halsnæs Kommune for at varetage fælles interesser......
Tilskud
Støtten til kulturelle aktiviteter kan fremover, foruden tilskud fra Kulturelt Samråd, nu også søges fra de to nye puljer, nemlig Kulturpuljen og den Kulturelle Vækstpulje.
Kulturpuljen, giver Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati mulighed for at støtte markante kulturelle aktiviteter i kommunen og dermed styrke kommunes kulturelle profil i omverdenen. Kulturpuljen kan støtte nye initiativer, tilbagevendende initiativer og tværgående projekter. Midlerne fra puljen fordeles efter ansøgning af Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati.

Den Kulturelle Vækstpulje skal primært give økonomisk mulighed for at udvikle og videreudvikle mindre projekter, være igangsættende, initiativskabende, støtte temabaserede emner og støtte kulturoplevelser for børn og unge. Midlerne fra denne pulje fordeles efter ansøgning af kultur- og fritidsledergruppen i området for kultur, fritid og nærdemokrati eller udvikles i et internt samarbejde mellem virksomhederne i området.

Alle borgere, foreninger, organisationer, selvejende institutioner og kommunale virksom-heder i Halsnæs Kommune kan søge midler fra puljerne. Puljerne kan i princippet søges hele året, men det anbefales at søge i god tid inden et givet projekt iværksættes.

Søg online vha formular der sikrer, at vi får alle de nødvendige oplysninger for at træffe en god beslutning.
Vognporten, Valseværkstræde 5
Halsnæs Kulturelt Samråd har kontor på 1. sal i Vognporten, der ligger ved siden af Skjoldborg
Adresse: Vognporten, Valseværkstræde 5, 3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 06 43
Kontoret betjenes af styrelsesmedlemmer og har åben 2 dage om ugen: mandag kl 13-15 samt fredag kl 10-12
HJEM
  NYT
  Nyheder  
  KULTURELT SAMRÅD
  Hvad er Kulturelt Samråd?  
  Styrelsen  
  Møder og referater  
  Vedtægter  
  Samarbejdsaftale  
  Bliv medlem  
  Kulturprisen  
  Ansøgningsskema  
  MEDLEMMER
  AKTIVITETER
  Det sker  
  Billeder  
  LOKALER
  Lån lokaler  
  KONTAKT
  Adresser  
  Skriv  
  Links